Wydawnictwa – część 3

najnowsze 3 | 21  najstarsze

Część umieszczonych na naszej stronie wydawnictw jest udostępniona nieodpłatnie do pobrania w plikach .pdf. Pozycje te posiadają ikonę z linkiem.

 

Michał Śliwiński

Notatki florystyczne i mikologiczne z południowo-zachodniej Polski z lat 2022-2023

ISBN: 978-83-89983-09-1

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2024
 • Treść: Publikacja zawiera wykaz stanowisk chronionych, zagrożonych i inwazyjnych roślin oraz zagrożonych i rzadkich grzybów obszaru południowo-zachodniej Polski, obserwowanych przez autora w latach 2022-2023
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2024. Notatki florystyczne i mikologiczne z południowo-zachodniej Polski z . Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław

Michał Śliwiński

Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2021

ISBN: 978-83-89983-08-4

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2022
 • Treść: Publikacja zawiera wykaz stanowisk chronionych, zagrożonych i inwazyjnych roślin obszaru południowo-zachodniej Polski, obserwowanych przez autora w roku 2021
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2022. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2021. Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław

Michał Śliwiński

Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2020

ISBN: 978-83-89983-07-7

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2021
 • Treść: Publikacja zawiera wykaz stanowisk chronionych, zagrożonych i inwazyjnych roślin obszaru południowo-zachodniej Polski, obserwowanych przez autora w roku 2020
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2021. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2020. Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław

Michał Śliwiński

Charakterystyka fitocenoz leśnych z dominacją robinii akacjowej Robinia pseudoaccacia L. na Dolnym Śląsku

ISBN: 978-83-89983-03-09

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2019
 • Treść: Publikacja opisuje występowanie inwazyjnej robinii akacjowej w lasach Dolnego Śląska. Autor prezentuje gatunek, jego zastosowanie, uprawę, występowanie w zbiorowiskach roślinnych i metody jego zwalczania.
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2019. Charakterystyka fitocenoz leśnych z dominacją robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. na Dolnym Śląsku. Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław.

Michał Śliwiński

Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2019

ISBN: 978-83-89983-06-0

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2020
 • Treść: Publikacja zawiera wykaz stanowisk chronionych, zagrożonych i inwazyjnych roślin obszaru południowo-zachodniej Polski, obserwowanych przez autora w roku 2019
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2020. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2019. Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław

Michał Śliwiński

Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2018

ISBN: 978-83-89983-02-02

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2019
 • Treść: Publikacja zawiera wykaz stanowisk chronionych, zagrożonych i inwazyjnych roślin obszaru południowo-zachodniej Polski, obserwowanych przez autora w roku 2018
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2019. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z roku 2018. Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław

Michał Śliwiński

Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z lat 2004-2017

ISBN: 978-83-89983-01-5

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2018
 • Treść: Publikacja zawiera wykaz stanowisk chronionych, zagrożonych i inwazyjnych roślin obszaru południowo-zachodniej Polski, obserwowanych przez autora w latach 2004-2017
 • Cytowanie: Śliwiński M. 2018. Notatki florystyczne z południowo-zachodniej Polski z lat 2004-2017. Wrocław

Krystyna Haladyn, Aureliusz Mikłaszewski

Chrońmy klimat

ISBN: 978-83-89983-04-6

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2015 (I wydanie) i 2019 (II wydanie)
 • Treść: Broszura zawiera informacje na temat przyczyn zmian klimatu i ich skutków, metod zapobiegania zmianom i ochronie klimatu na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym.

Aureliusz Mikłaszewski, Henryk Wojciechowski

Odnawialne źródła energii z zasięgu ręki

ISBN: 978-83-89983-65-7

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2015 (I wydanie) i 2018 (II wydanie)
 • Treść: Wobec zagrożeń związanych z emisją dwutlenku węgla z energetyki i ociepleniem się klimatu w broszurze omówiono  sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.  Przedstawiono konstrukcje, sposoby działania oraz parametry techniczne kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, wiatraków, elektrowni wodnych, geotermii płytkiej i sposoby wykorzystania biomasy

Aureliusz Mikłaszewski

Niska emisja i jej wpływ na zdrowie

ISBN: 978-83-89983-80-0

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2017
 • Treść: Broszura zawiera informacje dotyczące czym jest „niska emisja”, warunków powstawania smogu, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i sposobów ograniczania ich negatywnego oddziaływania.

Andrzej Ksiądz, Aureliusz Mikłaszewski, Jan Popczyk, Andrzej Szlęk, Michał Wilczyński, Grzegorz Wiśniewski, Henryk Wojciechowski

Ochrona atmosfery przez zmianę źródła energii

ISBN: 978-83-89983-75-6

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2016
 • Treść: Publikacja zawiera materiały konferencyjne dotyczące kierunków rozwoju energetyki w Polsce, nowoczesnych technologii węglowych, nowego rynku energii elektrycznej, rozwoju źródeł i magazynowania energii.

Aureliusz Mikłaszewski, Izabela Sówka, Łukasz Pachurka, Jakub Krzeszowiak, Krystyna Pawlas, Henryk Wojciechowski, Ryszard Michałowski, Stanisław Czaja, Andrzej Włodarczy, Piotr Iwaszko, Ilona Gralka, Luiza Lasocka-Święcka

Skażenie powietrza w Nowej Rudzie — szansa na zmianę?

ISBN: 978-83-89983-60-2

 • Wydawca: Dolnośląski Klub Ekologiczny, Wrocław 2014
 • Treść: Publikacja zawiera materiały konferencyjne dotyczące jakości powietrza w Nowej Rudzie, jego oddziaływania na zdrowie mieszkańców, odnawialnych źródeł energii jako szansa na czyste powietrze, możliwości wykorzystania gazu dla celów grzewczych, podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, możliwości wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz finansowego wsparcia działań gminy i mieszkańców.

najnowsze 3 | 21  najstarsze